Lubelskie Wirtualne Dni Nauki – projekty UP w Lublinie

W dniach 22-24  września 2020 r. odbędą się Lubelskie Wirtualne Dni Nauki, organizowane we współpracy lubelskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Politechniki Lubelskiej oraz Miasta Lublin.

Dzięki wirtualnej formie uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć transmisję na żywo całego programu, bez konieczności wychodzenia z domu na stronie lui.lublin.eu. 22 i 23 września 2020 r. zostaną zaprezentowane polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu nauki i nowych technologii oraz sztuki i kultury.

Oto szczegółowy program i lista projektów przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:


Wtorek, 22 września:

 

Nauka i Nowe Technologie

godz. 10:00 – 11:00

 

 • Dr inż. Wioletta Sawicka-Zugaj, mgr Ewelina Tkaczyk – Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Katedra Hodowli i Użytkowania Koni (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki) Zwierzęta w życiu człowieka
 • Prof. dr hab. Agnieszka Sujak, dr Krzysztof Kornarzyśnki – Katedra Biofizyki (Wydział Biologii Środowiskowej) Fizyczne podstawy odnawialnych źródeł energii
 • Lek wet. Aleksandra Kimicka, lek wet. Małgorzata Manastyrska – Katedra Fizjologii Zwierząt (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) Kiedy trzeba odwiedzid lekarza weterynarii –czyli fizjologia psa i kota a wczesne objawy chorobowe
 • Dr inż. Marzena Parzymies – Instytut Produkcji Ogrodniczej (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) Rozmnażanie roślin in vitro – konieczność, norma czy fanaberia?

Sztuka i Kultura

godz. 14:39 – 15:29
 

 • Dr szt. Paulina Hortyńska – Katedra Architektury Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) Ślady – wirtualna wystawa malarska
 • Mgr inż. Piotr Stanikowski – Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) Sztuka kulinarna
 • Mgr inż. Tomasz Chmurski – Centrum Kultury i Folkloru Wsi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Kolorowo na ludowo
 • Mgr inż. Zbigniew Romanowicz (kier.) – Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Koncert

Środa, 23 września:

Science and New Technologies

godz. 09:55 – 10:47
 

 

 • Prof. dr hab. inż. Sławomir Kocira, prof. dr hab. inż. Edmund Lorencowicz, Konrad Binienda, Krzysztof Pastuszak, dr hab. inż. Milan Koszel, prof. uczelni, mgr inż. Marek Milanowski – Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Firma Noyen Sp. z o.o., Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej (Wydział Inżynierii Produkcji) NOYEN ROBOTICS CARE – robot for disinfecting production spaces, warehouses and communication routes vs. SARS-CoV-2
 • Dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni, dr hab. Małgorzata Materska, prof. UP, dr hab. Magdalena Polak-Berecka, prof. UP, dr hab. Monika Sujka, prof. uczelni – Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Katedra Chemii, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) Food designed for health in the pandemic time
 • Mgr Anna Starek – Oddział Informacji Naukowej (Biblioteka Główna) Jak nie zginąć w szumie informacyjnym w czasie pandemii – źródła wiarygodnej informacji naukowej i sprawdzone narzędzia do pracy zdalnej
 • Dr inż. Malwina Michalik-Śnieżek – Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu (Wydział Agrobioinżynierii) Przestrzenie publiczne w czasach izolacji społecznej

 

Art and Cutlrue

godz. 14:35 – 15:33
 

 • Mgr inż. Zbigniew Romanowicz (kier.) – Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Music during a pandemic
 • Dr hab. szt. Marzena Bernatowicz, prof. UMCS (kier.) – Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Film music concert: part 1
 • Dr hab. szt. Marzena Bernatowicz, prof. UMCS (kier.) – Chór Akademicki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Film music concert: part 2
 • Mgr inż. Zbigniew Romanowicz (kier.) – Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Reportage from International Folk Arts Festival – Indonesia

 

Trzeciego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki (24.09.2020 r.), odbędą się tzw. Wirtualne Drzwi Otwarte uczelni.