Prof. Krzysztof Jóźwiakowski wraz z zespołem wykonał projekt oczyszczalni ścieków dla Olgi Tokarczuk

Miło nam poinformować o wdrożeniu hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków, która powstała w Krajanowie, przy gospodarstwie polskiej noblistki – Olgi Tokarczuk, na podstawie koncepcji opracowanej przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Koncepcja i projekt oczyszczalni został opracowany w 2019 r. przez prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiakowskiego oraz pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Głównym projektantem oczyszczalni był mgr inż. Arkadiusz Malik z Firmy Projektowo-Wykonawczej Sanitmal z Lublina – również pracownik Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Wyjątkowość oczyszczalni polega na tym, że powstała ona na terenie podgórskim o dużych deniwelacjach terenu. W oczyszczalni wykorzystywane są procesy usuwania zanieczyszczeń, które zachodzą w środowisku przyrodniczym. Oczyszczalnia ma przepustowość 0,8 m3/d i będzie służyła do oczyszczania ścieków bytowych. Składa się z 4 zasadniczych części:

  • z układu mechanicznego oczyszczania ścieków, czyli osadnika wstępnego zintegrowanego z przepompownią ścieków,
  • z systemu hydrofitowego do odwadniania i unieszkodliwiania wstępnych osadów ściekowych (złoże z trzciną pospolitą),
  • z części biologicznej złożonej z hybrydowego hydrofitowego systemu oczyszczania ścieków składającego się z 2 złóż gruntowo-roślinnych: z pionowym przepływem (z miskantem olbrzymim) i poziomym przepływem (z wierzbą wiciową),
  • z odbiornika ścieków – stawu infiltracyjnego.
     

 

 

Oczyszczalnie hydrofitowe cechują się wysoką niezawodnością działania oraz zapewniają bardzo wysokie efekty usuwania zanieczyszczeń, jak również bardzo dobrą jakość ścieków oczyszczonych. Systemy te są najbardziej ekologicznym rozwiązaniem technologicznym służącym do oczyszczania małych ilości ścieków, a ich zastosowanie jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Autorzy koncepcji i projektu przewidują, że oczyszczalnia przyczyni się do skutecznej ochrony zasobów wodnych w okolicy. Obiekt ten może stanowić przykład, w jaki sposób można rozwiązać problem oczyszczania ścieków przy gospodarstwach indywidualnych pozbawionych kanalizacji i zbiorowej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia jest efektem wieloletnich prac badawczych i wdrożeniowych pracowników Katedry Inżynierii Środowiska i Geodezji UP w Lublinie oraz powstała dzięki współpracy naszego Uniwersytetu z Olgą Tokarczuk.
 

 

Projektowania m.in. takich obiektów uczą się nasi studenci na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie w ramach kierunku Inżynieria Środowiska.

 

Fot. materiały prywatne
 

informacje medialne:

forumakademickie.pl, 22.09.2020 r. 

kurierlubelski.pl22.09.2020 r.

dziennikwschodni.pl, 23.09.2020 r.

 

Gazeta Polska Wrocławska, 23.09.2020 r. (fragment skanu poniżej)

 

 

Dziennik Polski, 23.09.2002 r. (fragment skanu poniżej)

 

 

 

Gazeta Polska Wrocławska, 23.09.2020 r. (fragment skanu poniżej)