UP w Lublinie na wirtualnym Lubelsko-Podkarpackim Salonie Maturzystów

18 września 2020 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie gościł na wirtualnych targach edukacyjnych Fundacji Perspektywy. Tradycyjny Salon Maturzystów w tym roku odbył się tylko on-line. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli zapoznać się z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz ofertą uczelni wyższych na dedykowanej platformie internetowej.

 

Biuro Komunikacji przygotowało program i wystrój graficzny wirtualnego stoiska, a także – przy współpracy  Biura Organizacji i Toku Studiów – zorganizowało dwugodzinną transmisję na żywo w portalu Youtube, dostępną dla wszystkich zainteresowanych.

 


 

W ramach transmisji do maturzystów zwróciła się prorektor ds. studenckich i dydaktyki, profesor Urszula Kosior-Korzecka: „W najbliższym czasie będą Państwo podejmować niezwykle ważne decyzje, najpierw związane z wyborem przedmiotów maturalnych, a następnie z wyborem kierunku studiów i tym samym dalszej ścieżki życiowej. Jak powiedział Platon, „Początek jest najważniejszą częścią dzieła”. Zatem, aby początek Państwa drogi życiowej zagwarantował sukces, zapraszam do studiowania na naszym Uniwersytecie, oferujemy tu wiele możliwości, wiele kierunków studiów realizowanych na 7 wydziałach.”  Następnie ze swoimi młodszymi kolegami spotkali się studenci różnych wydziałów i przedstawiciele organizacji studenckich (samorządu studenckiego, AZS i Zespołu „Jawor”). Była mowa o kierunkach studiów, pierwszym dniu na uczelni, funkcji starostów, możliwości rozwoju swoich zainteresowań, wymianie międzynarodowej Erasmus i czasie spędzanym poza nauką.

 

 

 

Pracownicy Biura Komunikacji przedstawili ogólną prezentację o Uniwersytecie i czuwali nad przebiegiem wydarzenia, a pracownicy Biura Organizacji i Toku Studiów przybliżyli tematykę wyboru przedmiotów maturalnych w odniesieniu do kierunków studiów, zasad rekrutacji i krajowej wymiany studenckiej MOSTAR.
 

Przez całe popołudnie pracownicy obu jednostek byli dostępni dla potencjalnych kandydatów na studia poprzez czat internetowy.