Program „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza program „Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje”.

Program skierowany jest do kół naukowych działających w ramach uczelni wyższych.

Ogłoszony projekt ma na celu wsparcie działalności kół naukowych w prowadzeniu badań i transferze wyników badań naukowych do sfery gospodarczej.

Koła mogą pozyskać środki na nabywanie przez członków kompetencji miękkich i promocji wyników badań naukowych oraz  zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji.

Maksymalna wysokość finansowania to 70 000 zł.

Nabór wniosków będzie trwał od 12 października do 13 listopada 2020 roku.

Więcej informacji dostępne na stronie oraz w Biurze Programów i Przedsięwzięć Ministra, e-mail: , tel. (22) 529-23-41.