Dr Seweryn Malawski laureatem nagrody Narodowego Centrum Kultury

Miło nam poinfomować, że dr Seweryn Malawski, pracownik Katedry Architektury Krajobrazu, otrzymał I nagrodę w XIV konkursie na pracę doktorską za swoją rozprawę pt."Polskie ogrody rezydencjonalne XVIII wieku w świetle materiałów źródłowych. Rośliny i kompozycje". 

 

Do konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury zgłoszono 36 prac doktorskich w kategoriach: kulturoznawstwo, socjologia kultury oraz antropologia kultury. Do II etapu szczegółowej oceny merytorycznej Komisja zakwalifikowała 10 najlepszych prac. W II etapie każdą pracę czytało dwóch niezależnych ekspertów, zwracając uwagę na:

  • trafność problematyzacji, sprawność stylistyczną i dojrzałość wywodu teoretycznego;
  • nowatorstwo i oryginalność ujęcia;
  • znajomość dorobku dziedziny z uwzględnieniem polskiej tradycji badawczej;
  • atrakcyjność dla przyszłych czytelników (nośność tematu).

Po burzliwej dyskusji, 24 sierpnia 2020 roku Komisja wyłoniła laureatów konkursu przyznając dr. Sewerynowi Malawskiemu I miejsce w konkursie.
 

Składamy serdeczne gratulacje, jesteśmy dumni oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych.

 

link: nck.pl