Rozmowa kwalifikacyjna dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

rozmowa kwalifikacyjna dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021  odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. od godz. 10.00 w Sali 451a, ul. Akademicka 13, III piętro

 
Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane według następującego porządku:
10.00-11.00 rozmowy z kandydatami w dyscyplinie Rolnictwo i ogrodnictwo 
11.00-11.30 rozmowy z kandydatami w dyscyplinie Weterynaria
11.30-11.45 rozmowy z kandydatami w dyscyplinie Technologia żywności i żywienia
11.45-12.00 rozmowy z kandydatami w dyscyplinie Inżynieria środowisko górnictwo i energetyka 
12.00-12.30 PRZERWA
12.30-13.45 rozmowy z kandydatami w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo
13.45-14.00 rozmowy z kandydatami w dyscyplinie Nauki biologiczne