Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

 

  

Przewodniczący Komisji:
Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Zespoły kwalifikacyjne:
Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:
dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni
 
Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:
dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni
dr hab. Michał Świeca, prof. uczelni
 
Dyscyplina Zootechnika i rybactwo:
dr hab. Bożena Kiczorowska, prof. uczelni
dr hab. Magdalena Gryzińska, prof. uczelni

 

Dyscyplina Nauki biologiczne:
prof. dr hab. Barbara Pawlik- Skowrońska
dr hab. Robert Stryjecki

·          

Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni
dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni
 

Dyscyplina Weterynaria:
dr hab. Mariola Bochniarz, prof. uczelni
dr hab. Aneta Nowakiewicz, prof. uczelni
 
Lektorzy z języka angielskiego:
mgr Agnieszka Czarnecka
mgr Daniel Opydo
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej:
mgr inż. Urszula Polak