Springer Book Archive – rozszerzony dostęp do archiwalnych roczników

Informujemy, że od sierpnia 2020 r. zasoby wydawnictwa Springer udostępniane za pośrednictwem licencji krajowej zostały poszerzone o testowy dostęp do książek z niezakupionych dotąd roczników archiwalnych Springer Book Archive.

 

Archiwa obejmują roczniki: 2006-2008, 2012-2016, ok. 42.000 książek anglojęzycznych wydanych przed 2004 rokiem oraz książki niemieckojęzyczne z lat 1815-2004.

Listy udostępnionych tytułów:

– l. 2012-2016
– l. 2006-2008
– l. 2000-2004
– l. 1990-1999
– l. 1859-1989
– l. 1815-2004 (książki niemieckojęzyczne)

 

Książki zostaną zakupione z dotacji przyznanej przez MNiSW w 2020 r. w ramach nowej umowy z wydawcą, która zostanie zawarta przed końcem 2020 r. Zakupiona zostanie także kolekcja Intelligent Technologies and Robotics z 2019 r., która nie była objęta poprzednią umową i nie jest jeszcze dostępna.

Z książek korzystać można poprzez serwis wydawcy: Springer Link  lub za pośrednictwem serwisu Wirtualna Biblioteka Nauki. Korzystanie jest możliwe z urządzeń znajdujących się w sieci uczelnianej lub zdalnie za pośrednictwem systemu HAN.