Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Szajnar

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż.  Katarzyny Szajnar

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Fortyfikacja związkami wapnia i magnezu  mlecznych napojów fermentowanych"

 

Zaproszenie