Stypendia na pobyt badawczy we Francji dla naukowców ze stopniem doktora

Szanowni Państwo,

stypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji. Stypendium adresowane jest do wszystkich naukowców, a w szczególności do tych posiadających doktorat od mniej niż 10 lat i pragnących nawiązać współpracę polsko-francuską.

Dla kogo?
Naukowcy nie będący obywatelami Francji, ze stopniem doktora, pracujący w polskiej instytucji badawczej. Priorytetowe będą wnioski naukowców, którzy dopiero rozpoczynają współpracę polsko-francuską i/lub naukowców, którzy uzyskali stopień doktora mniej niż 10 lat temu.

Kiedy?
Od 1 do 3 miesięcy – pobyt badawczy musi odbyć się między 1 stycznia 2021 a 31 grudnnia 2021

Wysokość stypendium?
1704 € na każdy miesiąc pobytu we Francji

Termin składania  wniosków
23 października 2020 o godz. 12.00

 

[WIĘCEJ INFORMACJI]