Pracownicy Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa prowadzą badania telemetryczne żółwi błotnych

Od 2018 roku pracownicy Katedry Etologii Zwierząt i Łowiectwa — dr Mariusz Wójcik, dr inż. Sławomir Beeger i dr hab. Piotr Czyżowski prof. uczelni — w ramach projektu „Lubelska Natura 2000 – wdrażanie planów zadań ochronnych” POIS.02.04.00-00-0024/16” zleconego przez RDOŚ w Lublinie, prowadzą badania telemetryczne żółwi błotnych w kilku regionach Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i okolicy.

 

W ramach tych działań schwytane żółwie są znakowane i wyposażane w nadajniki telemetryczne, co pozwala na dokładne ich monitorowanie. Prowadzone obserwacje pozwoliły odkryć i rozpoznać wiele miejsc istotnych dla egzystencji gatunku, o które należy odpowiednio zadbać. Wcześniej, w latach 2011-2014 oraz 2012-2014 takie badania prowadzone były przez pracowników katedry na terenie Poleskiego Parku Narodowego oraz w dwóch lokalizacjach w okolicy Chełma.

 

Żółw błotny jest jednym ze sztandarowych gatunków na Polesiu Lubelskim. To jedyny przedstawiciel żółwi w Polsce, podlegający ochronie całkowitej, znajdujący się w Czerwonej Księdze Zwierząt ze statusem NT — gatunek bliski zagrożenia. Na Polesiu Lubelskim występuje najliczniejsza w Polsce populacja tego gatunku, lecz również ona jest zagrożona.