komunikat rozmowa kwalifikacyjna do Szkoły Doktorskiej rekrutacja do programu “Doktorat wdrożeniowy”, w roku akademickim 2020/2021

Komisja Rekrutacyjna zawiadamia, że rozmowa kwalifikacyjna dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja do programu “Doktorat wdrożeniowy”, w roku akademickim 2020/2021  odbędzie się w dniu 15 września 2020 r. od godz. 10.00 w Sali 451a, ul. Akademicka 13, III piętro

 
Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane według następującego porządku:
od godz. 10.00  rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,  
od godz. 11.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. 
od godz. 12.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,  
od godz. 13.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.