Skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja do programu “Doktorat wdrożeniowy”, w roku akademickim 2020/2021

  

Przewodniczący Komisji:
Dyrektor Szkoły Doktorskiej prof. dr hab. Katarzyna Ognik
Zespoły kwalifikacyjne:
Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:
dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni
dr hab. Agnieszka Jamiołkowska, prof. uczelni
 
Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:
dr hab. Paweł Glibowski, prof. uczelni
prof. dr hab. Mariusz Florek
 
Dyscyplina Inżynieria mechaniczna:
dr hab. Grzegorz Zając, prof. uczelni
dr hab. Zbigniew Kobus, prof. uczelni
 
Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
dr hab. Andrzej Mazur, prof. uczelni
dr hab. Grzegorz Maj, prof. uczelni
 
Lektorzy z języka angielskiego:
mgr Agnieszka Czarnecka
mgr Daniel Opydo
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej:
mgr inż. Urszula Polak