Zapowiedź Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki

 

 

W dniach 22-24  września 2020 r. odbędą się Lubelskie Wirtualne Dni Nauki, organizowane we współpracy lubelskich uczelni wyższych: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Politechniki Lubelskiej oraz Miasta Lublin.

 

 

3 września odbyła się konferencja prasowa, w której udział brała koordynator główna Uniwersytetu dr hab. Karolina Wójciak, prof. uczelni. W trakcie konferencji zaprezentowano dokładny program Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki.

 

Wydarzenie będzie transmitowane online na portalu Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji www.lui.lublin.eu, w terminie 22-24.09.2020 r. Dzięki wirtualnej formie uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć transmisję na żywo całego programu, bez konieczności wychodzenia z domu.

 

W trakcie wydarzenia, w dniach 22- 23.09.2020 r. zostaną zaprezentowane polsko- i anglojęzyczne projekty z zakresu nauki i nowych technologii, z kolei w części artystycznej ukazane zostaną dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność lubelskich uczelni i Miasta Lublin na polu sztuki i kultury.

 

Podczas drugiego, anglojęzycznego dnia wydarzenia projekty w ramach modułów Science & Technology promować będą wiedzę w obszarze COVID-19,a w szczególności osiągnięcia i działania poszczególnych uczelni na tym polu.

 

Trzeciego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki (24.09.2020 r.), odbędą się tzw. Wirtualne Drzwi Otwarte uczelni oraz Miasta Lublin. Tego dnia zaprezentowana będzie oferta edukacyjna skierowaną do maturzystów. Podczas Wirtualnych Drzwi Otwartych będzie możliwa interakcja na żywo pomiędzy uczelniami, a uczestnikami w ramach paneli: Nauka nie musi być nudna, The vibes, Success stories i Kampusy studenckie oraz na specjalnych live chatach.

 

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie www.lui.lublin.eu
 

Materiały: umcs.pl
Fot. Bartosz Proll