Dożynki uniwersyteckie w Czesławicach

31 sierpnia 2020 r. w Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach odbyły się Dożynki Uczelniane, których organizacją zajmował się kierownik Gospodarstwa, mgr inż. Grzegorz Siemiński. Uroczystość święta plonów to doskonała okazja do podsumowania działalności gospodarstw doświadczalnych należących do Uniwersytetu.
 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Na miejscu gości przywitał Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk. Obecną sytuację gospodarstw doświadczalnych oraz prowadzonych w nich inwestycji przedstawili: mgr inż. Grzegorz Siemiński (Czesławice, Felin), prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki (Bezek), dr hab. Halina Lipińska, prof., uczelni (Sosnowica) oraz dr Krzysztof Patkowski (Uhrusk). O zwierzętach, których hodowlą w gospodarstwach zajmuje się Uniwersytet opowiedzieli prof. dr hab. Antoni Brodacki oraz prof. dr hab. Marek Babicz.

 

Następnie zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić gospodarstwo w Czesławicach oraz dowiedzieć się o prowadzonych w gospodarstwie inwestycjach i pracach rewitalizacyjnych, obejmujących m.in. zakup nowoczesnych ciągników rolniczych.
 

Doceniając całoroczny trud włożony w pracę oraz zaangażowanie w rozwój gospodarstw doświadczalnych Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk przekazał pracownikom dyplomy i podziękowania.
 

Zaprezentowany został okazały wieniec dożynkowy, a na ręce Rektora prof. Zygmunta Litwińczuka złożony został bochen chleba wypieczony ze zbóż pochodzących z gospodarstwa, który następnie przekazał na ręce Rektora-Elekta, prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka. Zespół Pieśni i Tańca Jawor zaprezentował ludowe przyśpiewki i tańce.

 


 

Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach

Gospodarstwo ukierunkowane na produkcję roślinną, prowadzi również hodowlę świń rasy puławskiej. W gospodarstwie uprawia się pszenicę ozimą, rzepak ozimy i buraki cukrowe. Wiosenna susza oraz niskie temperatury po ruszeniu wegetacji niewątpliwie wpłynęły na tegoroczne plony, pszenica plonowała na poziomie ok. 6 t z 1 ha. zaś rzepak 3,9 t z 1 ha. Optymistycznie zapowiadają się plony buraka cukrowego , zbiór  tej rośliny planowany jest na przełomie września i października.

Gospodarstwo Doświadczalne w Felinie

Grunty orne w tym roku były obsiane rzepakiem ozimym. Rzepak w GD Felin plonował na poziomie 4t z 1ha – to bardzo dobry wynik, niewielu rolników w tym sezonie na Lubelszczyźnie uzyskało wydajność na tym poziomie.

Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku

Powierzchnia gospodarstwa stanowi 576 ha z czego ponad 130 ha to trwałe użytki zielone. Dominującymi roślinami w strukturze zasiewów są zboża – pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz kukurydza, uprawiane są także rośliny poprawiające strukturę gleby tj. motylkowate i rzepak. Prowadzona działalność rolnicza jest zróżnicowana, produkcja roślinna w dużej mierze podporządkowana jest wielokierunkowej produkcji zwierzęcej. W GD Uhrusk obecnie utrzymywane jest cztery rasy bydła: holsztyńsko-fryzyjska, białogrzbieta, simentalska, limousine . W gospodarstwie utrzymywane jest stado owiec uhruskich objęte programem hodowli zachowawczej liczące około 100 matek. Gospodarstwo prowadzi tucz gęsi w obecnym sezonie była to stawka 3500 szt.

W 2020 roku w gospodarstwie uzyskano następujące plony: jęczmień ozimy 6,2 t/ha, pszenica ozima 5t/ha, pszenżyto 4,5 t/ha, owies 3,7 t/ha plon rzepaku to 3,2 t z ha. Na polach pozostała do zbioru kukurydza która będzie zbierana zarówno na kiszonkę jak i na ziarno. Gospodarstwo również dotknęła tegoroczna wiosenna susza.

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA