Mimo pandemii duże zainteresowanie kandydatów

Pandemia nie zniechęciła przyszłych studentów do rekrutacji w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lubline. Rzecznik Prasowy mgr Iwona Pachcińska podkreśla, że "Najwięcej kandydatów – jak co roku- odnotowała weterynaria."  Ponadto sporym zainteresowanie cieszyły się nowe kierunki, jak np. enologia i cydrownictwo czy ekorehabilitacja. 

 

farmer.pl, 1.09.2020 r.

Nowy Tydzień w Lublinie, 31.08.2020 r. ( fragment artykułu poniżęj)