Konkurs na stanowisko Stypendysta-Student w ramach projektu OPUS 18 finansowanego przez NCN

 

Konkurs na stanowisko Stypendysta- Student w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej,

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

 <<pobierz ogłoszenie o konkursie>>

 

 
Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować do Kierownika Projektu na adres: