Przekazanie władzy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk objął funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ostatni dzień sierpnia na Uczelni odbyło się uroczyste przekazanie władzy. Czteroletnia kadencja nowych władz rozpoczęła się 1 września 2020 r.
 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

Podczas tradycyjnego pożegnania, które odbyło się w Sali Senatu, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk podziękował Prorektorom, Dziekanom oraz przedstawicielom Administracji za życzliwość i zaangażowanie we współpracę na rzecz Uniwersytetu w trakcie ostatnich czterech lat.

 


 

Władze Rektorskie kadencji 2020-2024:
Rektor: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki: dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni
Prorektor ds. Kadr: prof. dr hab. Andrzej Marczuk
Protektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą: dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni
Prorektor ds. Rozwoju Uczelni: dr hab. Adam Waśko, prof. uczelni

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA