Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  w roku akademickim 2020/2021

w dyscyplinach naukowych:
1.      rolnictwo i ogrodnictwo,
2.      technologia żywności i żywienia,
3.      weterynaria,
4.      zootechnika i rybactwo,
5.      nauki biologiczne,
6.      inżynieria mechaniczna,
7.      inżynieria środowisko górnictwo i energetyka
 

Szczegóły dotyczące rekrutacji w <<ogłoszeniu>> zamieszczonym zakładce Szkoła Doktorska/Rekrutacja