Zmarł prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że 18 sierpnia 2020 r.

zmarł, przeżywszy 80 lat

 

ś.p.

Prof. dr hab. Jerzy Rzedzicki

 

Emerytowany Profesor Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

 

długoletni Dyrektor Instytutu Chorób Zakaźnych, a następnie Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt.

 

Zasłużony pracownik nauki, ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń lekarzy weterynarii.

 

Za swą działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi,
w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz innymi akademickimi wyróżnieniami naukowymi i honorowymi.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24 sierpnia 2020 r.  o godz. 12.00   
Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie. 

 

 

Dziekan i Kolegium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie