Plan Zarządzania Danymi Badawczymi w projektach MINIATURA 4

 

Informacja dla składających wnioski w ramach konkursu MINIATURA 4:

 

Poniżej znajdą Państwo przygotowaną z poziomu uczelni formatkę do uzupełnienia Planu Zarządzania danymi w projekcie:

 files/nauka/plan_zarzadzania_danymi_w_konkursie_miniatura_4_pl.docx

 

OBOWIĄZKOWO należy ją zmodyfikować i rozszerzyć biorąc pod uwagę specyfikę Państwa projektu oraz informacje i wytyczne dostępne pod adresem:

 bg.up.lublin.pl/6476/

 

Przypominamy że w tym roku nabór w ramach konkursu MINIATURA 4 kończy się w dniu 30.09.2020 !

 

W przypadku pytań związanych z Planem Zarządzania Danymi Badawczymi proszę o kontakt z :

Dr Rafałem Paplińskim – tel : 445 567 02 , email :