Tytuł Doktora Honoris Causa UP w Lublinie dla Prof. Wołodymyra Stybla

Miło nam poinformować, że 31 sierpnia 2020 r. odbędzie się uroczyste wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. Wołodymyrowi Stybelowi, wybitnemu specjaliście z zakresu parazytologii, farmakologii i toksykologii, zaliczanemu do grona najwybitniejszych ukraińskich i europejskich parazytologów weterynaryjnych. Uhonorowanie Profesora Wołodymyra Stybla najwyższym wyróżnieniem akademickim – w roku jubileuszu 65-lecia Uczelni –  jest wyrazem uznania osiągnięć naukowych oraz podkreśleniem wieloletniej współpracy lwowskiej uczelni weterynaryjnej z naszym lubelskim Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej.
 
Uroczystość odbędzie się w formie transmisji online za pośrednictwem MS Teams.
Z uwagi na stan epidemiczny z powodu SARS-CoV-2 i wynikających z niego ograniczeń dotyczących przekraczania granicy RP (stanowiącej zewnętrzną granicę UE), decyzja o przeprowadzeniu uroczystości w formie online została podjęta po uzgodnieniach ze stroną ukraińską. Obowiązujące przepisy w Polsce i na Ukrainie nakładają obowiązek odbycia 14 dniowej kwarantanny.
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo zgromadzonych Rektor prof. Zygmunt Litwińczuk podjął decyzję o ograniczeniu liczby uczestników uroczystości do członków senatu oraz przedstawicieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
 
Uroczystość w formie nagranego filmu będzie udostępniona na stronie internetowej Uczelni.
Prosimy o życzliwe podejście do przyjętych ograniczeń w organizacji uroczystości i zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia.