Ostatnie konkursy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach jednych z ostatnich konkursów zarówno w tym roku jak i w perspektywie finansowej 2014-2020. Serdecznie zapraszamy naszych Pracowników do nawiązania współpracy z przedsiębiorcami/instytucjami naukowymi i złożenia wniosków w tych naborach.

 

• 7/1.1.1/2020–Szybka ścieżka – Agrotech

 – konkurs na projekty badawcze, zorganizowany w ramach programu PO IR na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej w obszarach : Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie, Mechanizacja w rolnictwie, Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe w rolnictwie, Rolnictwo precyzyjne (smart fields), Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza, Bioenergia i biomateriały.

 

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny konkursu: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/7_1_1_1_2020/zasady_konkursu/3_Zakres_tematyczny_AGROTECH_do_dokumentacji_konkursowej_wersja_czysta.pdf

 

Kwota przeznaczona na konkurs : 100 000 000,00 PLN

 

Termin składania: 6.11.2020

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 7/1.1.1/2020–Szybka ścieżka- Agrotech znajdą Państwo tutaj : https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-71112020-szybka-sciezka-agrotech/

 

 

 

• 6/1.1.1/2020–Szybka ścieżka (konkurs dla MŚP)

 – konkurs na projekty badawcze, zorganizowany w ramach programu PO IR na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 

Kwota przeznaczona na konkurs : 200 000 000,00 PLN

 

Termin składania: 14.09.2020

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu 6/1.1.1/2020–Szybka ścieżka znajdą Państwo tutaj :

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/konkurs-61112020-szybka-sciezka/

 

 

Uwaga!!! We wszystkich powyższych konkursach wymagane jest zawiązanie konsorcjum badawczego z przynajmniej jednym przedsiębiorcą. Przedsiębiorca jest Liderem takiego konsorcjum.

 

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionych konkursach zapraszamy również do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy:

Paweł Litwińczuk – tel. 81 445 65 99, pokój nr 464, email: