Kolejne sukcesy naukowców z naszego Uniwersytetu

 
Centrum Nauki informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uzyskał dofinansowanie na 3 projekty w wysokości ponad 42 tysięcy zł w konkursie na realizację projektów badawczych i edukacyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie:


1) Projekt „Czynna ochrona zagrożonych gatunków flory torfowiskowej rosiczek (Drosera intermedia, Drosera anglica) Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego” pod kierownictwem dr Joanny Sender – kwota dofinansowania: 10 570,00 zł;


2) 
Projekt „Introdukcja chamedafne północna Chamedaphne calyculata na obszarze Natura 2000 Lasy Janowskie” pod kierownictwem prof. dr hab. Danuty Urban – kwota dofinansowania: 7 800,00 zł;


3) Projekt „Pokazowe mini gospodarstwo ekologiczne jako wzorzec wartości zdrowego życia dla dzieci i młodzieży szkolnej’ /EDU/ pod kierownictwem mgr inż. Anny Wiśniewskiej – kwota dofinansowania: 23 724,00 zł; 
 
Celem konkursu WFOŚiGW jest realizacja projektów projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych w obszarze ochrony środowiska  i edukacji ekologicznej.

Projekty będą realizowane w roku 2020.Dokumentację projektową przygotowali kierownicy projektów z pomocą pracowników Centrum Nauki.


Dodatkowo informujemy, że projekt:

„Nie taki LAS straszny” /EDU/ przygotowany przez mgr inż. Natalię Korcz ;

znalazł się na liście rezerwowej i może być dofinansowany w przypadku zwiększenia alokacji. Laureatom serdecznie gratulujemy!