Pracownik do zatrudnienia w zastępstwie na stanowisku administracyjnym do Programu Erasmus+

 Biuro Wymiany Akademickiej

 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

poszukuje

 

pracownika do zatrudnienia w zastępstwie na stanowisku administracyjnym

 

w pełnym wymiarze czasu pracy

do obsługi Programu Erasmus+

 

 

Opis stanowiska:

 

 • organizacja wyjazdów pracowniczych na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (STA, STT) do krajów programu KA103,

 

 • prowadzenie mobilności K107 (opracowanie dokumentów, zasad, umów, prowadzenie mobilności wyjazdów studentów i pracowników),

 

 • informowanie o programie Cepus,

 

 • obsługa Karty EKUZ (ubezpieczenie) dla pracowników wyjeżdżających do krajów UE z programu Erasmus,

 

 • obsługa strony internetowej Programu Erasmus+ z krajami partnerskimi (spoza UE)

przygotowywanie sprawozdań i danych statystycznych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • dobra obsługa komputera i programów Microsoft Office,
 • wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Pożądane:

 • znajomość zasad i przepisów związanych z funkcjonowaniem i obsługą Programu Erasmus+

 

Wymagane dokumenty:

 • cv i kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie https://www.up.lublin.pl/druki/,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

 

 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do  Sekretariatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin p. 261 w kopercie z dopiskiem „Oferta do Programu Erasmus+” do dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt do kierownika Działu Komunikacji i Wymiany Akademickiej, tel. 81 445 65 94 lub koordynatora Biura Wymiany Akademickiej 81 4456573.