Wywiad z JM Rektorem Elektem prof. Krzysztofem Kowalczykiem w Kurierze Lubelskim

O planach uczelni, nowych kierunkach, o budowie Ośrodka Badań Roślin i Środowiska i recepcie na dobrą jakość kształcenia z JM Rektorem Elektem prof. dr. hab. Krzysztofem Kowalczykiem rozmawiał Kurier Lubelski.

 

“Kurier Lubelski”, 14.08.2020 r. (wydanie papierowe, fragment poniżej)