Kondolencje dla Kanclerz Grażyny Szymczyk

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Mieczysława Saby
Ojca Pani Grażyny Szymczyk,
Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Pani Kanclerz,
proszę przyjąć najszczersze kondolencje wraz z wyrazami otuchy i nadziei.
W imieniu Społeczności Akademickiej i własnym,

Prof. Zygmunt Litwińczuk, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie