Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

65 lat temu, 6 sierpnia 1955 roku mocą uchwały Rady Ministrów powołano Wyższą Szkołę Rolniczą w Lublinie — obecny Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Nowa jednostka naukowa, dydaktyczna i badawcza została utworzona z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego powołanych jeszcze w strukturach UMCS. Pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej został prof. Bohdan Dobrzański.

Całej społeczności Uniwersytetu dziękujemy za trud i pracę włożoną w kształtowanie i rozwój uczelni oraz życzymy zapisywania dalszych długich i pięknych kart historii. Niech Uczelnia sięga do najlepszych tradycji i na nich rozbudowuje swoją tożsamość. Wyrażamy nadzieję, że przyszłość przyniesie Uniwersytetowi kolejne dostojne jubileusze oraz liczne sukcesy i osiągnięcia.