Sukces pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w konkursie „Doktorat Wdrożeniowy” MNiSW

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jednym z laureatów rozstrzygniętego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach IV edycji programu "Doktorat wdrożeniowy".

 

Dofinansowanie na łączną kwotę 2,25 mln PLN otrzymało 7 spośród złożonych 8 projektów na sfinansowanie kosztów rozprawy doktorskiej.

 

Projekty będą wdrażane przez Szkołę Doktorską UP w Lublinie.

 

Kształcenie doktorantów i przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach projektu będzie odbywało się we współpracy z wybranymi przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa wdrożą także do swojej praktyki gospodarczej wyniki badań opracowane w czasie trwania projektu.

 

Opiekunami doktorantów w ramach realizowanych projektów będą:

– prof. dr hab. inż. Agnieszka Monika Wójtowicz;

– prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski;

– dr hab. Marzena Sylwia Brodowska;

– dr inż. Tomasz Zdzisław Czernecki.

 

Zachęcamy do śledzenia informacji o aktualnych konkursach zamieszczanych na stronie Centrum Nauki Uniwersytetu.

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursach zapraszamy do kontaktu z Centrum Nauki.

 

Serdecznie gratulujemy!

Centrum Nauki UP w Lublinie