Prof. Marek Babicz oraz dr inż. Justyna Libera o walorach polskiej wieprzowiny

Wieprzowina to najbardziej popularne mięso w Polsce. Wbrew różnym nieprzychylnym opiniom i mitom warto sięgać po to smaczne mięso — o czym przekonują prof. dr hab. Marek Babicz z Zakładu Hodowli i Biotechnologii Świń Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz dr inż. Justyna Libera z Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.

 

Magazym Rolniczy TVP 1, 30 lipca 2020 r. (czas od 00:00:37 oraz 00:06:28)

 

 

 

materiały: TVP 1