Zmarła Anna Fijałkowska

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 27 lipca 2020 r.

zmarła, przeżywszy 81 lat
 

ś.p.

mgr Anna Fijałkowska

 

długoletni nauczyciel akademicki

 

 

Masza żałobna odprawiona zostanie

w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie

31 lipca 2020 r. (piątek) o godzinie 13:00

 

***

Mgr Anna Fijałkowska była długoletnim, zasłużonym pracownikiem SPNJO naszej Uczelni w latach 1970 -2003. Uczyła języka francuskiego, współpracowała przy tworzeniu Słownika AgroFizycznego i przy publikacji wielu wydawnictw naukowych, była tłumaczem na licznych konferencjach, spotkaniach w ramach współpracy międzynarodowej, oraz na wyjazdach Zespołu Pieśni i Tańca “Jawor”. Czynnie uczestniczyła w pracach ZNP, zarówno będąc pracownikiem jak i emerytem. W latach 1992-2001 pełniła funkcję Kierownika Zespołu Języka Angielskiego i Języków Romańskich.

 

Kierownictwo,

Koleżanki i Koledzy

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie