Konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Anatomii i Histologii Zwierząt