Gratulacje Senatu dla Rektora Elekta

17 lipca 2020 r. w Dworku Ziemiańskim na Felinie odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu w roku akademickim 2019/2020, w trakcie którego członkowie Senatu złożyli gratulacje JM Rektorowi Elektowi prof. dr. hab. Krzysztofowi Kowalczykowi.

 

Wybory rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na kadencję 2020-2024 odbyły się 6 lipca br. W głosowaniu kolegium elektorów wybrało na funkcję rektora prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka.

Senatorzy, składając serdeczne gratulacje, życzyli Rektorowi Elektowi sukcesów i realizacji zamierzeń, które przełożą się na dalszy wzrost renomy uczelni.