Sukces dr hab. Michała Świecy, prof. uczelni w konkursie TANGO

 

Centrum Nauki informuje, iż projekt dr hab. Michała Świecy, profesora uczelni z Katedry Biochemii i Chemii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie znalazł się na pierwszym miesjscu na liście projektów rekomendowanych do finansowania w ramach konkursu TANGO.

IV Konkurs TANGO skierowany jest do jednostek naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych prowadzących prace koncepcyjne, badania przemysłowe i prace rozwojowe bazujące na wynikach badań podstawowych sfinansowanych wcześniej przez Narodowe Centrum Nauki.

Wniosek pt. "Bakterie probiotyczne jako narzędzie pozwalające na wydłużenie trwałości i zachowanie jakości konsumenckiej żywności niskoprzetworzonej" przygotowany przez dr hab. Michała Świecę, profesora uczelni znalazł sie w gronie najlepszych wśród zgłoszonych projektów.
Otrzymał dofinansowanie na łączna kwotę: 233 611,25 PLN.

Okres realizacji projektu to: 01.12.2020 r. – 28.02.2022 r.

Projekt równolegle realizuje prace koncepcyjne oraz badawczo-rozwojowe, które mają na celu pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą oraz wdrożeniem wyników. Część badawczo-rozwojowa obejmuje optymalizację warunków aplikacji roztworów funkcjonalnych do różnego typu produktów niskoprzetworzonych (mieszanki warzyw, kiełki). Pierwszy etap prac koncepcyjnych obejmuje analizy rynkowe diagnozujące zapotrzebowanie na rozwiązania, drugi zaś kompiluje wyniki części B+R oraz etapu I-go i obejmuje opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych pomocnych w pozyskaniu krajowego partnera z branży spożywczej, reprezentującego stronę podażową w/w rynku.

Z pełną listą wniosków rekomendowanych do finansowania można zapoznać się na stronie internetowej NCBR.

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy kolejnych sukcesów w pracy naukowej!