Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Etologii Zwierząt i Łowiectwa