Zakończenie pracy Senatu kadencji 2016-2020

17 lipca 2020 r. w Dworku Ziemiańskim na Felinie odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu kadencji 2016-2020.

 

JM Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, w imieniu własnym i Społeczności Akademickiej, serdecznie podziękował Senatorom za 4-letnią owocną współpracę.

 

 

Przed rozpoczęciem ostatniego posiedzenia Senatorowie, osoby z głosem doradczym i goście uczestniczący w obradach Senatu pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

 

 

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA