Władze Rektorskie kadencji 2020-2024

Bardzo się cieszymy, że możemy Państwu przedstawić nowe Władze Rektorskie, które rozpoczną kadencję od 1 września 2020 r.

 

Senat akademicki w dniu 17 lipca 2020 r. pozytywnie zaopiniował kandydatów przedstawionych przez Rektora Elekta prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka.
 

Władze Rektorskie kadencji 2020-2024:
 

 

[ Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk – biogram ]

 

 

[ Dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. Uczelni – biogram ]

 

 

[ Prof. dr hab. Andrzej Marczuk – biogram ]

 

 

[ Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni – biogram ]

 

 

[ Dr hab. Adam Waśko, prof. Uczelni – biogram ]

 

 

Fot. (1), (5) – M. Niedziółka / DKiWA

(2), (3), (4) – Archiwum prywatne