Nagrody Jubileuszowe oraz Odznaki Honorowe dla Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

20 lipca 2020 r. JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył pracownikom Nagrody Jubileuszowe, Honorowe Odznaki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz złożył podziękowania pracownikom Uniwersytetu odchodzącym na emeryturę.

Nagrody Jubileuszowe przyznawane są z okazji okrągłej rocznicy pracy pracownikom, którzy legitymują się 20, 25, 30, 35, 40 i 45-letnim stażem pracy. W gronie nagrodzonych znalazło się 96 osób. Nagrodzeni pracownicy otrzymali listy gratulacyjne, a osoby z 20-letnim stażem pracy zostały odznaczone Honorową Odznaką Uniwersytetu.

JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wyraził uznanie dla 39 pracowników Uniwersytetu, którzy w miesiącach lipcu, sierpniu oraz wrześniu 2020 r. przechodzą na emeryturę. Rektor podziękował im za trud, zaangażowanie i poświęcenie, jakie włożyli w swoją pracę.

Jubilatom oraz Pracownikom odchodzącym na emeryturę serdecznie gratulujemy oraz życzymy wiele radości, zadowolenia oraz spełnienia.

[ Galeria zdjęć ]

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA