Dotacja na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową

Centrum Nauki przypomina, że w dniu 31 lipca 2020 r. kończy się termin składania wniosków o przyznanie dotacji na 2021 rok na inwestycje związane z działalnością naukową (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej).

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF i potrwa do 31.07.2020 r.

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji, należy wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF.

Szczegóły dotyczące możliwości i warunków uzyskania dotacji znajdą Państwo w Rozporządzeniu
[x]

Opisy aparatury pomaga przygotować –  mgr inż. Wojciech Skiba, tel. 81-445-66-84, e-mail: .

Natomiast w celu złożeniu wniosku należy kontaktować się z Centrum Nauki – Biuro Projektów i Funduszy
–  mgr  Katarzyna Ruczkowska, tel. 81 445  66 78,