Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w prestiżowym rankingu SCImago

Z radością informujemy, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie znalazł się w światowym rankingu uczelni wyższych SCImago. Uczelnia zajęła 31 pozycję wśród uwzględnionych 68 uniwersytetów z Polski oraz miejsce 3 w Lublinie.

 

W całym zestawieniu uwzględniono 3897 instytucji z całego świata, wśród których Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zajął 539 pozycję.

Ranking instytucji SCImago (SIR) to klasyfikacja instytucji akademickich i badawczych,  uszeregowanych według całkowitej oceny, na którą składają się trzy różne zestawy wskaźników dotyczące: (1) prowadzonych badań (składający się z 11 wskaźników i stanowiący 50% oceny), (2) innowacji (zestaw 3 wskaźników stanowiący 30% oceny) oraz (3) wpływu społecznego mierzonego widocznością w sieci (zestaw 3 wskaźników stanowiący 20% oceny).

W zestawieniu ogólnoświatowym pod względem poszczególnych wskaźników nasz Uniwersytet zajmuje miejsca:
Badania — 339
Innowacje — 290
Wpływ społeczny — 201

W zestawieniu ogólnopolskim:
Badania — 19 (2 miejsce w Lublinie)
Innowacje — 39 (5 miejsce w Lublinie)
Wpływ społeczny — 20 (2 miejsce w Lublinie)

Dla potrzeb rankingu stosowana jest złożona metodologia, a ocena tworzona jest na podstawie wyników uzyskanych w okresie pięciu lat kończącym się dwa lata przed edycją rankingu. W rankingu z 2020 r. wykorzystane zostały zatem wyniki z okresu 2014–2018.

Pełny ranking oraz metodologia dostępne są na stronie SCImago Institutions Rankings.