Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

 Zarządzeniem nr 43/2020 z dnia 30.04.2020 został określony limit przyjęć do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021 oraz harmonogram postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w roku akademickim 2020/2021
 

1)      1.09.2020 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji  

2)      1-17. 09. 2020 – składanie dokumentów przez kandydatów do Szkoły Doktorskiej

3)    18.09.2020 ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o składzie komisji rekrutacyjnej   (podstrona Szkoła Doktorska)

4)      18.09.2020 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

5)      21-22. 09. 2020 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty

6)      23-25. 09. 2020 – rozmowy kwalifikacyjne

7)      28.09. 2020 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

8)      29.09. 2020 – ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej

 

Postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej ma charakter konkursowy. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji określa regulamin  Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie<< pobierz >>