Podziękowania Rektora Elekta dla Społeczności Akademickiej

Szanowni Państwo,
Pracownicy, Studenci i Doktoranci,
Koleżanki i Koledzy
Członkowie Społeczności Akademickiej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Bardzo dziękuję Państwu Elektorom, którzy oddali głos na moją kandydaturę w wyborach Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. To dzięki Państwa głosom zostałem wybrany na Rektora Naszej Uczelni na kadencję 2020-2024. Traktuję to jako ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Społeczność akademicka, którą Państwo reprezentujecie, obdarzyła mnie ogromnym kredytem zaufania, którego postaram się  nie zawieść. Kierowanie Uczelnią to praca, służba i odpowiedzialność. Będę z uwagą i zrozumieniem podchodził do problemów wydziałów, jednostek, pracowników, doktorantów i studentów. Jestem przekonany, że program, który zaprezentowałem będzie służył rozwojowi Naszej Uczelni. Przyczyni się również do podniesienia rangi naukowej Uniwersytetu i wzrostu zainteresowania oferowanymi przez nas kierunkami studiów. Zapraszam do współpracy całą społeczność akademicką, także tych, którzy popierali moich Kontrkandydatów do tej zaszczytnej funkcji. Mimo pewnych różnic stanowimy wspólnotę Jednej Uczelni – Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W swoim wystąpieniu po ogłoszeniu wyników wyborów powiedziałem, że w tych wyborach nie było przegranych, gdyż każdy z trójki kandydatów miał na uwadze rozwój Naszej Uczelni. Doświadczenie i wiedza Panów Profesorów będą bardzo przydatne Naszemu Uniwersytetowi. Pracujmy wszyscy razem dla dobra Naszej Uczelni, a wtedy wiele osiągniemy. Sukces Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w który w pełni wierzę, jest możliwy i zależny od nas.

Szanowni Państwo, przed nami okres  wakacji i wypoczynku, ale również przygotowań do nowego roku akademickiego. Miejmy nadzieję, że przyszły rok akademicki rozpoczniemy już w normalnym, tradycyjnym trybie, ale jeżeli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, to będziemy realizować zajęcia za pomocą internetu. Jeszcze raz bardzo dziękuje za okazane poparcie i życzę Państwu  udanego, spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.
 

Z wyrazami szacunku
 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Rektor Elekt UP w Lublinie