Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marzeny Justyny Pabich

 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marzeny Justyny Pabich

na stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Związki bioaktywne w estraktach z soi, właściwości żywieniowe i prozdrowotne"

 

Zaproszenie