Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta – środki na współpracę z niemieckimi naukowcami

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi dwudziesty czwarty konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy – zaproszeni przez badaczy z Polski – mogą przyjechać do naszego kraju na kilkumiesięczne pobyty naukowe.


Do 30 września 2020 r. kandydatów do stypendium zgłaszać mogą polscy naukowcy
. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce i może być wykorzystane w ciągu 3 lat od jego przyznania. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.


Konkurs jest skierowany do
przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. W celu zgłoszenia kandydata do stypendium należy wypełnić wniosek (w jęz. angielskim) w systemie informatycznym FNP. Wnioski oceniają niezależni recenzenci będący ekspertami w dziedzinie reprezentowanej przez kandydata. Laureatów wybiera Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, kierując się ocenami recenzentów.


Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 września 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat Stypendium: https://www.fnp.org.pl/oferta/humboldt/ 

 

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie naukowcom indywidualnych nagród i stypendiów, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np. programy wydawnicze). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.