mgr inż. Marek Kowalczyk

Rozprawa doktorska pt. „ Polimorfizm molekularny wirusa choroby aleuckiej w populacji norki amerykańskiej (Neovison vison) oraz w jej środowisku hodowlanym w Polsce”

wykonana pod kierunkiem dr hab. prof. uczelni Andrzeja Jakubczaka. Promotor pomocniczy dr Beata Horecka.

Pliki PDF do pobrania:
Ogłoszenie – publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Kowalczyka
Autoreferat rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Kowalczykaa
Recenzja prof. dr hab. n.farm. Anna Bogucka – Kocka
Recenzja prof. dr hab. lek.wet. Olga Szeleszczuk

Uchwała Senatu