Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej