Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – doktorem honoris causa kolejnej uczelni

Media informują o przyznaniu tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi przez 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  

 

forumakademickie.pl