JM Rektor Zygmunt Litwińczuk po raz czwarty uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa

Miło nam poinformować, że Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w dniu 29 czerwca 2020 r. nadał tytuł Doktora Honoris Causa JM Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr. hab., dr. h. c. multi Zygmuntowi Litwińczukowi. 

Senat przyznając najwyższą godność uniwersytecką uhonorował wybitnego uczonego, autorytet naukowy w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika, cenionego nauczyciela i wychowawcę młodzieży akademickiej.
Zgodnie z uchwałą senatu tytuł Doktora Honoris Causa został nadany „w uznaniu nieprzeciętnych osiągnięć naukowych i organizacyjnych, ogromnego wkładu w rozwój i promocję badań, w szczególności Jego zasług dla Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w zakresie współpracy i kształcenia kadry naukowej”.
Termin aktu promocji nastąpi podczas uroczystego posiedzenia Senatu i zostanie ustalony niebawem, o czym niezwłocznie poinformujemy.
Honorowy tytuł naukowy „Doctor Honoris Causa” jest najwyższą godnością, którą wyższa uczelnia może nadać osobie o wybitnych zasługach. Tradycja nadawania honorowego doktoratu sięga średniowiecza. Po raz pierwszy nadano ją w 1470 roku na Uniwersytecie Oksfordzkim. Na ziemiach polskich po raz pierwszy został nadany w latach 60. XV wieku przez Akademię Krakowską. Od początku istnienia tej tradycji, tytułem doktora honoris causa obdarzana jest osoba, która posiada szczególne zasługi w zakresie rozwoju nauki i kultury, zaś z daną uczelnią wiążą ją więzy współpracy i przyjaźni.
Prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunt Litwińczuk (1950) – autorytet z zakresu hodowli bydła i oceny jakości produktów zwierzęcych. Przyczynił się do restytucji rodzimej rasy bydła białogrzbietego. Autor ponad 700 opracowań naukowych. Wychowawca wielu pokoleń naukowców i wybitny organizator. Pełni funkcję rektora UP w Lublinie (2016-2020). Prezes PTZ (2007-2013), członek CK ds. Stopni i Tytułów (1997-2016). 4-krotnie honorowany tytułem doktora honoris causa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2008, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2013, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2016). Wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Medalami im. T. Vetulaniego (2007) i im. Prof. M. Oczapowskiego (2017).
informacje medialne: