Przewód doktorski mgr inż. Katarzyny Abramowicz

Na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Efektywność stosowania probiotyków i fitobiotyków w żywieniu kurcząt” wykonany pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Krauze, prof uczelni