mgr inż. Robert Chachaj

Rozprawa doktorska pt. „Stymulacja systemu immunologicznego i antyoksydacyjnego kurcząt i indyków rzeźnych żywionych paszą z udziałem fermentowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej” wykonana pod kierunkiem prof dr hab. Katarzyny Ognik. Promotor pomocniczy dr Anna Stępniowska

Pliki PDF do pobrania:
Ogłoszenie – publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Chachaja
Autoreferat rozprawy doktorskiej mgr inż. Roberta Chachaja
Recenzja prof. dr hab. Jan Jankowski 
Recenzja prof. dr hab. Barbara Biesiada- Drzazga

Uchwała Senatu